"Bu yol yalnızca senin... Başkaları seninle yürüyebilir fakat hiç kimse senin için yürümez." Mevlana

İzotomi®, profesyonel iş hayatınızda, kişisel gelişiminizde, eğitim hayatınızda kullanabileceğiniz; özgün üretilmiş, analitik raporlama yeteneğine sahip bir kişilik envanteridir.

Bireylerin kişilik özelliklerini, imkân ve potansiyellerini, kişisel ve sosyal yaşamlarında bunları nasıl ve ne şekilde kullandıklarını, yetkinliklerini, motivasyon kaynaklarını, stres halinde nasıl davrandıklarını gösteren analitik bir raporlama sistemidir. İzotomi® Türkiye’de geliştirilmiş ve çok geniş bir kitlenin verileriyle test edilmiştir.

Yeni nesil kişilik envanteridir. Akıllı çalışan algoritması ile kişilerin düşünce, duygu ve davranışları arasındaki farkları ve bu farkların arkasında yatan nedenleri bulmak, sahip oldukları yetkinlikleri en üst düzeyde gerçekleştirmeleri konusunda analiz ve değerlendirme yapmak suretiyle çözümleyici sonuçlara ulaşmada kullanılan bir göstergedir.

İzotomi’de kullanılan yapı dikkatinizi neye yönelttiğinizi ve enerjinizi nasıl kanalize ettiğinizi belirleyen faktörleri dikkate almaktadır.

2010 yılında temelleri atılan İztomi araştırması, kişilerin düşünce, duygu ve davranışları arasındaki farkları ve bu farkların arkasında yatan nedenleri, sahip oldukları yetkinlikleri en üst düzeyde gerçekleştirmeleri konusundaki değerlendirmeler üzerine Sola Unitas Akademi’de başladı. Psikolog, yazar, raporlama uzmanı ve eğitimcilerden oluşan donanımlı bir ekiple birlikte, ölçme değerlendirme süreci de dahil olmak üzere sürekli geliştirilen proje, kapsamlı ve bilimsel bir çalışma sürecinden geçirilerek bir sistem haline getirildi. Türkiye coğrafyası insanına ve yapısına %100 uyumlu ve kapsamlı bir kişilik ölçme ve değerlendirme aracı olarak 2015 yılında hayata geçirildi. 2015 yılından beri 2.000’den fazla kişisel rapor, seçkin kurumlarda eğitim raporları, kariyer planlama süreçleri, meslek seçimleri, aile yapıları ve daha nicesine ilişkin birçok çalışma gerçekleştirildi.

www.izotomi.com