"Bu yol yalnızca senin... Başkaları seninle yürüyebilir fakat hiç kimse senin için yürümez." Mevlana

İzotomi, bireylerin kendileri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayarak, kişisel farkındalığın en üst seviyeye çıkmasını sağlar. Farkındalıkla alınan kararlar pişmanlıkları yok eder.  

13-19 yaş arası öğrencilerde uygulanabilen ve patenti Sola Unitas Akademi’ye ait olan “İzotomi Analizi”, öğrencilerin değerlerini nicel ve nitel olarak ortaya koyarak doğru alan (sayısal, eşit ağırlık, sözel ya da dil), doğru üniversite ve dolayısı ile doğru meslek seçimi konusunda öğrenciye ve ebeveynlere çok önemli bir gösterge sunar. İzotomi analizinin en önemli tarafı, öğrencilerin kendi kişisel özelliklerine ve değerlerine uygun alan ve meslek belirlemelerinde bilimsel olarak kanıtlanmış bir değerlendirme sistemi olmasıdır. Günümüzde maalesef öğrenciler 11.sınıfa geçerken hangi bölümü neden seçtiklerini bilmezler. Matematiği iyi değilse Sözel ya da dil bölümüne yönelir; matematiği seviyor ama fizik, kimya, biyolojiden hoşlanmıyorsa Eşit Ağırlık’ı seçer ya da hem matematikte hem fende iddialıysa Matematik-Fen bölümünde okur. Halbuki bu seçimlerde önemli olan öğrencinin ileride yapacağı hangi meslekte mutlu ve dolayısı ile daha başarılı olabileceğini belirlemektir. 

Yine maalesef yanlış ve bilinçsiz üniversite seçimleri sonucunda ülkemiz yaptığı işten mutlu olmayan ya da mezun olduğu mesleği yapmayan yüz binlerce kişiyle doludur. 

Bir hocamız bize eş ve iş seçiminin hayattaki en önemli seçimler olduğunu söylemişti. Çok ta haklıydı. Doğru eş seçmeyle ilgili bir kriter var mıdır bilemem ama kişinin değerlerine ve kabiliyetlerine uygun, hayatı boyunca severek yapabileceği bir mesleği belirleme tekniği var.