"Bu yol yalnızca senin... Başkaları seninle yürüyebilir fakat hiç kimse senin için yürümez." Mevlana

Aile Danışmanlığı Nedir?

Silivri Aile Danışmanlığı, toplumun temel yapı taşı olan ailenin daha sağlıklı, huzurlu ve mutlu olabilmesini sağlamak amacıyla; evlilik öncesi ya da evlilik sürecindeki iletişimi etkinleştirmek ve geliştirmek; sorumlulukların, sınırların belirlenmesinde aile bireylerine destek olmak; aileyi oluşturan bireylerin problemlerinin ana kaynağını tespit edip minimize etmek ya da ortadan kaldırmak; ayrılık kararları ile ilgili çiftlerin netleşmelerini sağlamak ve çocukların bu süreçten minimum etkiyle çıkmalarını sağlamak; çocuklarıyla ya da evli çiftlerin kendi ebeveynleriyle yaşadıkları sorunları azaltmak ya da bertaraf etmek ve ev içinde duygusal ve zihinsel sorunların giderilmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir profesyonel bir hizmettir.

Aile Danışmanı Ne Yapar?

  • Aile sistemi içerisinde işlev bozulmalarına neden olan, aile ve bireylerin, bireysel gelişimlerini ve yetiştirilmelerini olumsuz yönde etkileyen, aile yaşam döngüsü ve gelişimsel farklılıklar ile eşler arasında ilişki ve iletişim sorunlarına yol açan, anne baba olarak rol ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmelerini güçleştiren ve aile üyelerinin psiko-sosyal ve ekonomik yapılarını tehdit eden sorunların oluşmadan önce engellenmesi ve ortaya çıkan sorunların çözümlenmesinde birey ve aile ile çalışır.
  • Kişilerin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile sistemini veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreyi değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola çıkarak bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime yönelik hizmetler sunar.
  • Aile üyelerinin oturumlardaki etkileşim sürecinin içeriğini raporlaştırır.
  • Aile kurma niyetinde olan bireylere rehberlik ve danışma hizmetleri verir.
  • Anne ve babaların çocuk eğitiminde daha bilgili olması, bu bilgilerini hayata geçirmesi, çocuğuyla ve eşiyle ilişkisini geliştirmesi için anne ve babalara yönelik çalışmalar gerçekleştirir.
  • Boşanma öncesinde ailelere psiko-sosyal süreç ve dinamikleri de dahil ederek arabuluculuk hizmetleri planlar ve uygular.
  • Boşanmış bireylere ve çocuklarına bu durumdan olumsuz etkilenmemeleri için boşanma sonrası uyum programları planlar ve uygular.
  • Tek ebeveynli ailelere danışmanlık ve destek hizmeti verir.
  • Aile içi şiddetin önlenmesine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini verir.
  • Gerektiğinde aile üyelerini, ihtiyaçlarına yönelik olarak ruh sağlığı ve hastalıkları hizmeti veren kurum ve kuruluşlara yönlendirir.